About Me

My photo
當你的心情很容易被另一個人所影響時,你便會知道她對你意義非凡 // 有時候,日夜思念 可是當思念的人出現在眼前 你卻安之若素

Tuesday, December 14, 2010

° 單身情人節快樂

祝自己 單身情人節快樂
我这样对自己说着 =))


这几天发神经
4天3夜没回家 O.o
感觉好久没回家睡了
1直到处去流浪 ==

回到家却忽然觉得1切变得好陌生唉


[ 没东西写了 ]
有的时候心情是无法用文字表达的
以前总觉得bl0ggie是我唯1的心情地带
可是现在不是了 把所有心事藏在心里 =))


---------------------------------------
你是我唯1的依靠
不要丢下我不管 谢谢 =))
ILY , My Preci0us .
---------------------------------------No comments:

Post a Comment